Advertisement

Ý nghĩa

danh từ


  lao động
manual labour → lao động chân tay
  công việc, công việc nặng nhọc
labour of great difficulty → một công việc rất khó khăn
the labours of Hercules; Herculian labours → những công việc đòi hỏi phải có sức khoẻ phi thường
  tầng lớp lao động, nhân công
labour and capital → lao động và tư bản; thợ và chủ
shortage of labour → tình trạng thiếu nhân công
  đau đẻ
a woman in labour → người đàn bà đau đẻ
'expamle'>lost labour
  những cố gắng vô ích, những nỗ lực uổng công

nội động từ


  gắng công, nỗ lực, dốc sức
=to labour for the happiness of mankind → nỗ lực vì hạnh phúc của loài người
to labour at a task → dốc sức hoàn thành nhiệm vụ
  di chuyển chậm chạp, di chuyển khó khăn; lắc lư tròng trành trên biển động
  (+ under) bị giày vò, quằn quại, chịu đau đớn; là nạn nhân của
to labour under a disease → bị bệnh tật giày vò
to labour under a delusion → bị một ảo tưởng ám ảnh
  đau khổ

ngoại động từ


  dày công trau dồi; chuẩn bị kỹ lưỡng; bàn bạc chi tiết
to labour a point → bàn bạc chi tiết một vấn đề

@labour
  (toán kinh tế) lao động, làm việc
  surplus l. lao động thặng dư
Xem thêm labour

Ý nghĩa

tính từ


  có bỏ gia vị
  hóm hỉnh, dí dỏm; tục
spicy story → chuyện tục; chuyện tiếu lâm
  bảnh bao, hào nhoáng
Xem thêm spicier

Ý nghĩa

* tính từ
  dạng cánh hoa
Xem thêm petaliform

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement