Advertisement

Ý nghĩa

danh từ


  sự cắn, sự ngoạm; miếng cắn; vết cắn
  sự châm, sự đốt; nốt đốt (muỗi, ong...)
  miếng (thức ăn); thức ăn
a bite of food → một miếng ăn
without bite and sup → không cơm nước gì cả
  sự đau nhức, sự nhức nhối của vết thương
  sự cắn câu (cá...)
  sự bám chắt, sự ăn sâu (mỏ neo, phanh, đinh ốc...)
  vị cay tê (gừng, hạt tiêu...)
  (nghĩa bóng) sự châm biếm, sự chua cay (lời nói)
  cỏ cho vật nuôi
* (bất qui tắc) động từ bit; bitten
/bittn/, bit
  cắn, ngoạm
to bite one's nails → cắn móng tay
  châm đốt; đâm vào (gươm...)
to be badly bitten by mosquitoes → bị muỗi đốt nhiều quá
  làm đau, làm nhột; ăn mòn; làm cay tê (thức ăn)
the frost will bite the fruit blossom → sương giá sẽ làm chột mầm quả
strong acids bite metals → axit mạnh ăn mòn kim loại
peper and ginger bite the tongue → hạt tiêu và gừng làm cay tê lưỡi
  cắn câu ((nghĩa đen), (nghĩa bóng))
  bám chắt, ăn sâu, bắt vào
the screw does not bite → đinh ốc không bắt vào được
the anchor does not bite → neo không bám chắc
the brake will not bite → phanh không ăn
  (nghĩa bóng) lừa bịp
to bite off
  cắn, cắn đứt ra
to be bitten with
  say mê, ham mê (cái gì)
to bite the dust (ground, sand)
  ngã xuống và chết
to bite one's lips
  mím môi (để nén giận...)
to bite off more than one can chew
  cố làm việc gì quá sức mình
once bitten twice shy
  (xem) once
Xem thêm bite

Ý nghĩa

* danh từ
  sự chia độ lại, sự hiệu chuẩn lại
Xem thêm recalibration

Ý nghĩa

danh từ

, số nhiều obeli ((cũng) obelisk)
  dấu ôben (ghi vào các bản thảo xưa để chỉ một từ hay một đoạn còn nghi ngờ)
  dấu ghi chú ôben (ghi ở lề)
Xem thêm obelus

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement