Advertisement

Ý nghĩa

* danh từ
  áo xuềnh xoàng mặc ở nhà (của đàn bà)
Xem thêm housecoat

Ý nghĩa

* danh từ
  (lịch sử) người đầu tròn
Xem thêm croppy

Ý nghĩa

* tính từ
  chống chảy máu
Xem thêm antihemorrhagic
Advertisement
Advertisement