Advertisement

Ý nghĩa

danh từ


  (vật lý) phong vũ biểu, cái đo khí áp

@barometer
  (Tech) khí (quyển) áp kế, phong vũ biểu
Xem thêm barometers

Ý nghĩa

danh từ


  sự lơ đãng, tính lơ đãng
Xem thêm absent-mindedness

Ý nghĩa

danh từ


  sự quốc tế hoá
Xem thêm internationalization
Advertisement
Advertisement