Advertisement

Ý nghĩa

danh từ


  vải maddrai (để may sơ mi)
Xem thêm madras

Ý nghĩa

tính từ


  có thể đặt thành vấn đề nghi ngờ
  có thể bị gièm pha, có thể bị nói xấu, có thể bị bôi nhọ
  có thể bị buộc tội, có thể bị tố cáo
  có thể bị bắt lỗi, có thể bị chê trách
  có thể bị buộc tội phản quốc, có thể bị buộc trọng tội (trước toà án có thẩm quyền)
Xem thêm impeachable

Ý nghĩa

* danh từ
  hai vở kịch (hoặc hai bộ phim) lần lượt được trình diễn
Xem thêm double bill
Advertisement
Advertisement