Advertisement

Ý nghĩa

danh từ


  bà xơ, nữ tu sĩ, ni cô
  (động vật học) chim áo dài
Xem thêm nuns

Ý nghĩa

danh từ


  (thơ ca) Xettin, thể thơ sáu (gồm 6 đoạn, mỗi đoạn 6 câu)
Xem thêm sextain

Ý nghĩa

* số từ
  sự ấm cúng, sự thoải mái
Xem thêm cosiness

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement