Advertisement

Ý nghĩa

tính từ


  căng
  co giãn
Xem thêm stretchy

Ý nghĩa

ngoại động từ


  báo hiệu; báo trước; là điềm của
Xem thêm foreshadows

Ý nghĩa

danh từ


  bánh mì nướng
'expamle'>as warm as a toast
  (từ lóng) hoàn toàn định đoạt số phận ai

động từ


  nướng
  sưởi ấm (chân tay...)

danh từ


  chén rượu chúc mừng
=to give a toast → chuốc rượu mừng, nâng cốc chúc mừng
  người được nâng cốc chúc mừng

ngoại động từ


  chuốc rượu mừng, nâng cốc chúc mừng
Xem thêm toasted

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement