Advertisement

Ý nghĩa

danh từ


  dấu ngón tay
Xem thêm dactylograms

Ý nghĩa

danh từ


  (tôn giáo) buổi lễ cuối ngày
Xem thêm complin

Ý nghĩa

danh từ


  (quân sự) sự dành ưu tiên (cho một số công tác đặc biệt)

ngoại động từ


  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) đề bạt (ai) tước người khác
Xem thêm overslaugh

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement